Jan Ryant Dřízal (*1986 Praha)

Patří mezi nejvyhledávanější skladatele nastupující mladé generace. V roce 2014 se stal absolutním vítězem skladatelské soutěže České filharmonie za kompozici Kuře melancholik, kterou ve své 120. sezoně provedla Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Za rok 2016 byl oceněn výroční cenou OSA za nejúspěšnějšího mladého autora vážné hudby. Je držitelem několika dalších ocenění z mezinárodních skladatelských soutěží a přehlídek.

Spolupracoval s nejvýraznějšími hudebníky nejen své generace, jako jsou Marek Šedivý, Tomáš Netopil, Tomáš Jamník, Iva Bittová, Milan Al-Ashhab, či Adam Plachetka. Jeho skladby uvádí přední česká tělesa, jako je Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, orchestr BERG, ansámbl MoEns, Trio Helix, BCO Orchestra, Pražský filharmonický sbor, Kühnův smíšený sbor, dětský sbor Jitro; a festivaly, jako je Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Contempuls, nebo New Music Olomouc. Okrajově se věnuje taktéž filmové a scénické hudbě (dokumentární snímek Šmejdi Sylvie Dymákové, Cinegoga projekt orchestru BERG, Zóna – multimediální projekt Elišky Cílkové, pracující s autentickými nahrávkami opuštěných černobylských klavírů). Jeho kompozice pravidelně natáčí a vydává Český rozhlas. Je zastupován OSA, Dilia, a je členem rady Umělecké besedy.

Dřízal je absolventem kompoziční třídy na Pražské konzervatoři (Otomar Kvěch) a Hudební akademie múzických umění v Praze (Hanuš Bartoň a Luboš Mrkvička). Svá studia doplnil o stáže na Estonské hudební a divadelní akademii v Tallinnu (Tõnu Kõrvits) a Royal College of Music v Londýně (Dai Fujikura). Mimo to je absolventem oboru teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2015 se zúčastnil mezinárodního sympozia pro současnou hudbu na Lisztově akademii v Budapešti a stal se rezidenčním skladatelem orchestru Berg na Hudebním institutu Krzysztofa Pendereckiho v Polsku. Je spoluzakladatelem studentského souboru pro soudobou hudbu Ensemble Terrible HAMU. Od roku 2016 působí pedagogicky na teoretickém oddělení Pražské konzervatoře.

Ocenění   

2019 – Stipendium Ernsta von Siemense pro skladbu Zběsilost v srdci.
2017 – Cena OSA v kategorii nejúspěšnější mladý autor vážné hudby pro rok 2016.
2014 – První cena ve skladatelské soutěži České filharmonie za symfonickou partituru Kuře melancholik.
2014 – Čestné uznání v mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2za kompozici Šepoty a výkřiky.
2014 – Multimediální výstava Zóna v Galerii AMU ve spolupráci s Eliškou Cílkovou: vítězný projekt výběrového řízení AMU
2013 – Třetí cena v mezinárodní skladatelské soutěži Generace za kompozici Na křídlech vážky.
2010 – Kompozice Leviathan zvolena jako finální skladba závěrečného koncertu na Mezinárodním festivalu Soozvuk 2010 pro mladé skladatele v Bratislavě

Vzdělání

2018 – Doktorské studium oboru skladba na Hudební akademii múzických umění v Praze
2012 – 2017 Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze, obor Skladba ve třídě doc. Hanuše Bartoně. Titul MgA.
2015 – Půlroční studijní stáž skladby na Royal College of Music v Londýně ve třídě Daie Fujikury.
2014 – Měsíční pracovní stáž na Estonian Academy of Music and Theatre.
2013 – Půlroční studijní stáž skladby na Estonian Academy of Music and Theatre ve třídě Tõnu Kõrvitse.
2006 – 2012 Pražská konzervatoř, obor Skladba ve třídě MgA. Otomara Kvěcha. Titul DiS.
2008 – 2012 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. Titul Bc.

Výběr z díla

Zběsilost v srdci (2020)

Objednávka Pražského jara, stipendium Ernsta von Siemense na vytvoření skladby

Premiéra 20.5.2020, foyer Janáčkova divadla v Brně, BCO Orchestra, dirigent Pavel Šnajdr

Já a Ty (2019)

Objednávka Tria Helix

Premiéra 21.11.2019, kostel sv. Vavřince, 637. úterek Umělecké besedy, Trio Helix

Osamělé objekty (2018)

Objednávka MoEns ansámblu

Premiéra 1.11.2018, Setkávání nové hudby Plus, JAMU, MoEns ansámbl

Lekce Váchal (2017)

Objednávka orchestru BERG

Premiéra 25.9.2017, Masarykovy koleje, Orchestr BERG, sólo Jan Mikušek, dirigent Peter Vrábel

Na cestě (2017)

Objednávka jubilejního ročníku Smetanovy Litomyšle

Premiéra 15.6.2018, Státní zámek Litomyšl, Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, dětský sbor Jitro, sólo Adam Plachetka, recitace Jan Smutný, dirigent Tomáš Netopil

Narcissus (2017)

Objednávka Symfonického orchestru českého rozhlasu

Premiéra 7.5.2018, Rudolfinum, violoncello Tomáš Jamník, dirigent Marek Šedivý

Zlomené květiny (2016)

Objednávka festivalu Contempuls

Premiéra: 21.11.2016, La Fabrica, Contempuls 2016, Ensemble Terrible, dirigent Marek Šedivý 

De Monstris Marinis (2015)

Objednávka Kühnova smíšeného sboru

Premiéra: 4.11.2015, kostel sv. Šimona a Judy, Galakoncert Kühnova smíšeného sboru pod vedením Marka Vorlíčka

Strom života (2015)

Bakalářská kompozice

Premiéra 2.5.2016, sál Martinů, sólo housle Milan Al-Ashhab, Plzeňská filharmonie, dirigent Petr Louženský

Kuře melancholik (2014)

První cena skladatelské soutěže České filharmonie

Premiéra: 7.10.2015, Rudolfinum, Česká filharmonie, dirigent Jiří Bělohlávek