Two Sacred Songs (2019)

Smíšený sbor SATB
The Song of Songs by King Solomon
Věnováno mé ženě Zuzaně
Durata 8 min.

1. Beloved 2. Lover