Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uvede pod vedením šéfdirigenta Tomáše Braunera světovou premiéru skladby Praga Arcana od Jana Ryanta Dřízala. Skladba zazní v rámci zahajovacího koncertu 88. sezóny dne 21. září 2022 vedle Beethovenovy Deváté symfonie s Ódou na radost. Více informací najdete na stránkách FOK.