Strom života (2015)
Houslový koncert (solo, 3 zobcové flétny, basová marimba a divisi smyčcový orchestr)
Premiéra 2. 5. 2016, sál Martinů, solo housle Milan Al-Ashhab, Plzeňská filharmonie, dir. Petr Louženský.
Durata: 18 min