Šepoty a výkřiky (2013, Homage to Ingmar Bergman)
Viola solo. Preméra: Jakub Fišer, GAMU 2014.
Durata 8:30 min.
Čestné uznání na mezinárodní skladatelské soutěži Generace 2014.