Marche Nuptiale natočen v DOX orchestrem BERG jako součást jubilejního projektu 20×3.