Já a Ty (2019)
Klavírní trio (Pno, Vl, Vla)
Věnováno Triu Helix
Premiéra 21.11.2019, kostel sv. vavřince, 637. úterek Umělecké besedy
Durata: 8:00